Богатство, торговля, счет

Печать
(6 votes, average 3.67 out of 5)

 

Байлык, мал, ярлылык. Бай һәм ярлы

Аз малың, күп куанычың булсын.

Азапсыз килгән мал затсыз була.

Акылсыз бай булудан акыллы ярлы булу артык.